Terapiniai eilėraščiai

Skirtingai nei knygos, reikalaujančios ilgesnio prisėdimo, eilėraščiai aiškumo blyksnius gali sukelti akimirksniu. Poezija gimsta iš jausmo ir kalba apie jausmus, todėl ypač paveiki mėginant juos įsivardyti ir išreikšti. Vidinius gijimo procesus veikia ir poezijos skaitymas, ir jos rašymas. Nemažai terapinių eilėraščių yra V.Mykolaičio Putino, H.Radausko, A.Baltakio, Just. Marcinkevičiaus, A.Maldonio, N.Miliauskaitės, J.Vaičiūnaitės, K.Bradūno, H.Nagio, J.Degutytės, M.Martinaičio, A.A.Jonyno, A.Mikutos, kitų poetų kūryboje. Kita vertus, terapiniu gali tapti bet kuris eilėraštis, nelygu skaitančiojo vidinė būsena.

Kaip pačiam dirbti su terapiniu eilėraščiu
Dar sykį perskaitykite eilėraštį, kuris jums artimas, kažką atliepia, primena, sužadina, kuris jums tiesiog patinka. Pamėginkite atsakyti į klausimus:

  • Ar jums suprantama/artima eilėraščio parašymo intencija?
  • Kokius jausmus, prisiminimus, lūkesčius, svajones jumyse atspindi?
  • Ar tai galėtų būti jūsų eilėraštis?
  • Kuri eilėraščio eilutė jums svarbiausia?
  • Jeigu reikėtų išsirinkti tik vieną jo žodį – koks jis? Kodėl būtent šitas?
  • Parašykite tą pasirinktą žodį vertikaliai. Iš kiekvienos raidės parašykite po savo žodį (kuris greičiausiai ateina į galvą), kad gautumėte rišlų tekstą. Tai jau bus jūsų eilėraštis apie jus patį….

Pateikiu keliolikos terapiniais galinčių būti eilėraščių pavadinimus su nuorodomis, kur juos susirasti (dėl autorių teisių apsaugos nuostatų svetainėje negaliu pateikti pačių eilėraščių).

Eugenijus Matuzevičius  Žemės tyla. Lietuvių poezijos balsai. 2001, p. 154
Henrikas Radauskas Begalinis liūdesys. Visi eilėraščiai. 2015, p. 33
Stasys Jonauskas Gyvenimas ėjo ir nebegrįžo. Poezijos pavasaris 2014,  p. 170
Nijolė Miliauskaitė Tavo valandos. Sielos labirintas. 1999, p. 263
Marcelijus Martinaitis Kukučio galybė. Kukučio baladės, 2012.
Algimantas Mikuta Raktas. Švytuoklė.  1978, p.7.
Algimantas Baltakis Stebuklinga žolė. Pėsčias paukštis.  2013;  p. 145.
Kazys Bradūnas Vaiko eilėraštis. Duona ir druska. 1992, p. 48.
Ilzė Butkutė Nektaro vaikai. Karnavalų mėnuo. 2014, p. 12.
Alfonsas Maldonis Atodūsis. Lietuvių poezijos balsai.  2001, p. 154
Vytautas Bložė Jeigu mano gyvenimas. Lietuvių poezijos balsai. 2001, p. 172
Vincas Mykolaitis Putinas Ištikimybė. Raštai, II tomas. 1990, p. 239
Algimantas Baltakis Požeminės upės. Lietuvių poezijos balsai. 2001;  p. 160
Janina Degutytė Vasaros žiedas. Raudonoji upė. 2013, p. 164
Antanas A. Jonynas  Sentimentalus. Metai kaip strazdas. 1977.
Donaldas Kajokas Apie rudenį ir per didelius batus. Meditacijos. 1997, p. 191.
Donaldas Kajokas Vakaro ramuma. Meditacijos. 1997, p.252.
Justinas Marcinkevičius Toks vakaras. Poezija, 2000, 1 kn. p. 59.
Ramutė Skučaitė Epizodas. Nepaslaptis tokia balta, 2015, p. 66.